Generalforsamling

Invitation – Generalforsamling i Virklund Boldklub

 

Alle medlemmer af Virklund Boldklub inviteres til den årlige

Generalforsamling.

 

Tid:       Onsdag den 22. februar kl. 19.00

 

Sted:    Virklund Fritidscenter

 

Dagsorden – jf. vedtægter §10

 

Valg af dirigent

Bestyrelsens kandidat: Luis Da Silva

Hovedbestyrelsesformandens beretning v/ Nick Panduro

Beretning fra specialafdelingernes formænd

Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, samt forelæggelse af budgetter v/ Lone Gregersen

 

Behandling af indkomne forslag - Forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter for Virklund Boldklub – erstatter nuværende   vedtægter for Virklund Boldklub og Virklund Outdoor v/ Ole Toft Sørensen

Se udkast til nye vedtægter Forslag om vedtægtsændringer - Virklund Boldklub af 1969

- Forslag fra bestyrelsen vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamling 2024 – under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af nye vedtægter under foregående punkt. v/ Ole Toft Sørensen

 

Forslag: ”Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af nye vedtægter bemyndiges bestyrelsen til inden generalforsamling 2024 jf. §11 stk. 2 at supplere sig med op til 2 fritvalgte medlemmer til varetagelse af udvalgte ansvarsområder”

 

Valg af formand til hovedbestyrelsen vælges i ulige år

På valg er: Nick Panduro (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsens kandidat: Ole Toft Sørensen (p.t. næstformand)

 

Lige år vælges næstformand/sekretær til hovedbestyrelsen

Bestyrelsens kandidat: Gitte Esmann

 

Ulige år vælges kassereren til hovedbestyrelsen

På valg er: Lone Gregersen (modtager genvalg)

Bestyrelsens kandidat Lone Gregersen

 

Valg af eventuel suppleant til hovedbestyrelsen (udgår)

Valg af suppleanter til specialafdelingerne. (udgår)

 

Valg af en revisor På valg er: Jesper Andersen (modtager genvalg)

Bestyrelsens kandidat: Jesper Andersen

 

Eventuelt

 

Vel mødt!

Nick Panduro, formand